From: Ivan Ladislav Galeta
To: objava-radova-galeta@alu.hr
Sent: 10. srpanj 2006 0:00
Subject: e-mailart 40
Attach: Water Kolo 1856 1943.doc (249 KB)

 
e-mailart No 40

by ivan ladislav galeta

 

Water Kolo 1856  1943

TREĆI I ZADNJI PRIJEDLOG SPOMEN OBILJEŽJA ZA PRISJEĆANJE

THIRD AND LAST PROPOSAL  A SKETCH TO REMEMBER

 

povod:  150 GODIŠNJICA ROĐENJA JEDNOG NEPOZNATOG UMJETNIKA

cause: 150th ANNIVERSARY OF BIRTH OF ONE UNKNOWN ARTIST

pozicija:

između pješačkog i željezničkog mosta usred vodenog toka rijeke save pokraj grada zagreba, hrvatska

location:

between the pedestrian and railway bridges, in the middle of the sava river stream in zagreb, croatia

 

ili:

bilo gdje na svijetu u za to primjerenim uvjetima;

or:

anywhere in the world in suitable conditions;

 

predložio, skicu olovkom iscrtao i video pozadinu snimio:

ivan ladislav galeta;

proposed, sketched in pencil and videotaped the background:

ivan ladislav galeta;

 

 

objekt po skici oblikovao i kao stvarno izveo:

andrej rehak;

fulfilled according to the vignette and simulated as if it was real:

andrej rehak;

 

za elektronsku poštu pripremio:  

gordan karabogdan;

e-mail setup:

gordan karabogdan

 

aproksimativni proračun dimenzioniranja objekta u odnosu na funkcioniranje, obradio:

dubravko kuhta (zvani tesla);

approximative calculations of object size vs. object function by:

dubravko kuhta (nicknamed tesla);

 

na engleski prevela:

višnja kabalin borenić.

english translation:

višnja kabalin borenić

 

 

NAPOMENA:

u koliko bi se eventualno dogodila realizacija ovog utopističkog projekta, svakako bi ga trebalo vrlo precizno obraditi na znanstvenoumjetničkoj razini, kako bi mogao adekvatno profunkcionirati u svojoj zamisli na obostrano zadovoljstvo.

 

REMARK:

in case that the realization of this utopistic project were to occur, it would be neccessary to analyze it very precisely, both on the scientific and artistic level, in order to ensure its adequate functioning to the satisfaction of everyone concerned

 

 

"Teslu ne možemo smjestiti u moralni okvir jednog uspjelog velikog inženjera. Tesla je pjesnik elektrotehnike, umjetnik ako hoćete. Tesla je bio prepun ideja, a da bi mogao da vrši normalan rad inženjera. Njegova intuicija je kolosalna, njegov pogled u tajne prirode strahovit. Nadošao je kao vihor, zahvatio suvremeni svijet, koji ga je teško slijedio, jurio je naprijed, ne obazirući se na okolinu, na normalne ljude,…" - riječi su poznatog slovenskog inženjera elektrotehnike akademika, Dr.sc. Milana Vidmara.

 

„We cannot place Tesla into the moral setting of a great and successful engineer. Tesla is a poet of electrical technology, an artist if you will. Tesla had too many ideas for a normal engineer. His intuition was superb, and his insight into the secrets of nature terrifying. He came like a storm and swept over the contemporary world, who followed with difficulty...  He dashed forward, paying no attention to his environment, to everyday people...“

 – said the renowned Slovene akademician, electrical engineer Dr. Sc. Milan Vidmar.

 


water kolo 01.avi (66,8 KB)


water kolo 02.avi (64,7 KB)


water kolo 03.avi (72 KB)